1. Hendingar
  2. Sogn regionråd

Sogn regionråd

I dag

Fagnettverk IKT

Program og info om lokale kjem i august. Men set av datoen allereie no.   Påmeldingsfrist vert 5.september 2022. Målgruppe: Lærarar og skuleleiing ved barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Nettverksansvarlege: Turid Rauboti, Sogndal kommune og Håvard Takle Sanden, Luster kommune.

Leiarsamling i Skjolden

Skjolden hotel Skjolden 3, Skjolden

Regionen inviterer til leiarsamling i Skjolden i Luster kommune torsdag 15.-fredag 16.september 2022. Programmet startar torsdag kl 10 og vert avslutta fredag kl 14. Programmet er ikkje heilt spikra enno, men me kan avsløre at sjølvaste Jan Spurkeland vert med